ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΒΩΝ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ&ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΗΒΑ
32200
τηλ:2262024443
fax:2262025882
sil_pol@otenet.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Για την έκδοση πιστοποιητικών πολυτεκνίας απαιτούνται:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο

  • Θεωρημένο πολύτεκνο βιβλιάριο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ