ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΒΩΝ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ&ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΗΒΑ
32200
τηλ:2262024443
fax:2262025882
sil_pol@otenet.gr

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Θεωρεί  τα βιβλιάρια των πολυτέκνων οικογενειών - μελών του και προβαίνει στην αντικατάσταση των απολεσθέντων και φθαρμένων βιβλιαρίων.

Για την έκδοση βιβλιαρίων πολυτεκνίας απαιτούνται:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο

  • Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των δύο συζύγων

  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ΑΜΚΑ των δυο συζύγων

    Για την ετήσια θεώρηση βιβλιαρίων απαιτούνται:

  • Προσκόμιση όλων των βιβλιαρίων

  • Είκοσι δύο (22)ευρώ για όλα τα βιβλιάρια της οικογένειας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ