ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΒΩΝ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ&ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΗΒΑ
32200
τηλ:2262024443
fax:2262025882
sil_pol@otenet.gr

Σχετικά με εμάς

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ,Η ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΗΘΙΚΗΣ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ,ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.