ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΒΩΝ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ&ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΗΒΑ
32200
τηλ:2262024443
fax:2262025882
sil_pol@otenet.gr

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1910/44 και 860/79, καθώς και όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου.

Οι σκοποί του Συλλόγου, ως πρωτοβάθμιου οργάνου της  πολυτεκνικής τάξης στην περιοχή, είναι

  1.       Η προάσπιση και προαγωγή των πνευματικών, ηθικών, αλλά και υλικών συμφερόντων των πολυτέκνων.

  2.       Η προστασία της  μητρότητας και του θεσμού της οικογένειας. Ειδικότερα της πολύτεκνης οικογένειας.

  3.       Η προστασία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και η διατήρηση των εθνικών μας παραδόσεων στην οικογένεια.

  4.       Η συμπαράσταση για την προάσπιση των εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων της χώρας μας.

  5.       Η προάσπιση, προαγωγή και νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, που αναγνωρίζονται απ’ το Σύνταγμα, τη Νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό Δίκαιο.

  6.       Η μελέτη και προβολή του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων  και η υποβολή προτάσεων στην ΑΣΠΕ ή αρμοδίους φορείς για την αντιμετώπισή του.

  7.       Η ηθική και υλική συμπαράσταση και προστασία των πολυτέκνων, για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων  τους.

  8.       Η αλληλεγγύη και  αλληλουποστήριξη μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

  9.       Η προστασία της νεολαίας μας απ’ τους ποικίλους σημερινούς κινδύνους.

  10.     Η ηθική, υλική, και κάθε άλλης μορφής, ενίσχυση απόρων, ασθενών και γενικά αναξιοπαθούντων μελών του Συλλόγου  μας, καθώς και κάθε  άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα για την ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας.